Wystawa „Domena sacrum” w Muzeum Archidiecezjalnym

W Muzeum Archidiecezjalnym im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie została otwarta wystawa czasowa „Domena sacrum”, na której zostały zaprezentowane dzieła Siergieja Szemieta i Igora Gardzijonka.

 

Wystawa ukazuje prace malarskie oraz obiekty wykonane w technice mieszanej, które zostały zainspirowane wielowiekową tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Korony Królestwa Polskiego, które od 1569 roku stanowiły Rzeczpospolitą Obojga narodów.

Historia i symbole chrześcijańskie dojrzewały na tych ziemiach na wspólnym gruncie i stanowią bazę do budowania doświadczenia sztuki sakralnej dnia dzisiejszego.

Jednym z najbardziej wymownych i na różny sposób interpretowanych obrazów sakralnych jest wizerunek Maryi. Przedstawienia Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej czy Matki Bożej Budsławskiej w ujęciu panów Szemieta i Gardzijonka przedstawiają Maryję jako opiekunkę Polaków, Litwinów i Białorusinów. Każdy z wizerunków jest inny, a jednocześnie spójny i bogaty w swoim przekazie, każdy stanowi nieodłączny element dziedzictwa narodowego oraz źródło inspiracji twórczej dla artystów nowych pokoleń.

Wydarzenia historyczne epoki średniowiecza, zamki, postacie, pejzaże kresowe, wątki biblijne stanowią źródło inspiracji dla innych obiektów znajdujących się na wystawie, w których zastosowanie współczesnych technik malarskich pozwala szerzej ująć sens i głębie utworu.

Od starożytności sztuka była dokumentem czasu i przestrzenią dla sacrum. Wielki artysta i myśliciel pochodzący z kresów obecnej Ukrainy, Jerzy Nowosielski, powiedział, że sztuka jest domeną sacrum i bez niego nie może istnieć.

Na obejrzenie wystawy „Domena sacrum” zapraszamy do Muzeum Archidiecezjalnego przy ul. Kanoniczej 19 w Krakowie od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 – 17.00 (ostatnie wejście 16.15).