Bilety do Muzeum Archidiecezjalnego

Godziny otwarcia

 

Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00.

 

Ceny biletów

 

Bilet normalny: 10 zł

Bilet ulgowy: 6 zł

Bilet grupowy: 6 zł

Bilet rodzinny: 20 zł

 

Zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim: 200 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem z j. obcym: 240 zł

 

Prosimy o rezerwację przynajmniej dwa dni wcześniej drogą telefoniczną bądź mailową.

 

Bilet ze zniżką

 

Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji:

 • uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
 • osobom odznaczonym oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom;
 • duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu;
 • nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
 • Karta Dużej Rodziny

 

Zwolnienie z opłat

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • dzieciom do lat 7;
 • opiekunom grup zorganizowanych;
 • klerykom i siostrom zakonnym.

 

Bilety rodzinne:

 

Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są rodzice z dziećmi do ukończenia 18 roku życia.

 

Dokumenty

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta-rencisty.
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: – osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • dokumenty potwierdzające wiek.

 

Krakowska Karta Turystyczna

 

Posiadacze Krakowskiej Karty Turystycznej uprawnieni są do bezpłatnego wstępu do Muzeum.

 

 

Dni świąteczne

 

Muzeum jest nieczynne w następujące dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • Wielki Piątek,
 • Wielka Sobota,
 • Niedziela Wielkanocna,
 • Poniedziałek Wielkanocny,
 • Zesłanie Ducha Świętego,
 • Boże Ciało,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP,
 • 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 24 grudnia – Wigilia,
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie,
 • 26 grudnia – Św. Szczepana.