Wystawa czasowa „Co ja z Wami mam…Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły” (3.09.2021-23.12.2021)

Wystawa czasowa „Co ja z Wami mam. Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły” przenosi nas w lata 1953-1978, przypominając i przybliżając niezwykłe duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły. Podążając szlakami przyszłego Papieża i grupy młodych ludzi zwanej „Rodzinką” lub „Środowiskiem”, których z czasem połączyły nierozerwalne więzy wspólnoty, uczestniczymy w chwilach górskiego wędrowania, kajakowych spływów, czy narciarskich zjazdów, przeplatanych momentami kontemplacji, modlitwy i duchowej refleksji. Duszpasterstwo turystyczne stało się dla nich okazją nie tylko do odpoczynku poprzez obcowanie z przyrodą czy uprawianie różnorodnych sportów, ale przede wszystkim dawało sposobność do spotkań ukierunkowanych na osobisty rozwój duchowy i moralny oraz poszukiwanie Bożego piękna, harmonii, dobra i prawdy w otaczającym świecie.

 

Punktem wyjścia i główną osią wystawy stał się album pamiątkowy zawierający zdjęcia, mapy oraz opisy wypraw turystycznych ks. Karola Wojtyły z lat 1953-1978. To właśnie zdjęcia zawarte w tym albumie, zestawione z niezwykłymi pamiątkami tamtych lat – przedmiotami osobistymi ks. Karola Wojtyły, których używał podczas swoich wypraw turystycznych – prowadzą nas poprzez poszczególne części wystawy.

 

Co ja z Wami mam - katalog [wersja pdf]