Pasterz. Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II

Wystawa jest próbą przybliżenia najważniejszych wartości, którymi w życiu i posłudze kapłańskiej kierował się ks. Karol Wojtyła oraz najistotniejszych dla niego spraw, ukazując je przez pryzmat jego osobistych przedmiotów, pochodzących szczególnie z okresu biskupiego, arcybiskupiego i kardynalskiego, darów, które otrzymywał od wiernych w tych latach, a także obiektów wpisujących się w okres pontyfikatu Papieża Polaka.

 

Wśród głównych wątków stanowiących oś wystawy znajdują się przede wszystkim tematy, do których już jako papież wielokrotnie wracał zarówno w swoich książkach, kazaniach, a nawet podczas rozmów z wiernymi prowadzonych przy słynnym Oknie Papieskim. Wśród nich możemy wymienić tajemnicę powołania i drogi kapłańskiej, piękno liturgii, służbę i obowiązki biskupa w Archidiecezji oraz Ojczyźnie, spotkanie z drugim człowiekiem, rodzinę, pracę naukową, temat sukcesji apostolskiej i łączności z swoimi poprzednikami czy świętymi Archidiecezji, a przede wszystkim - szczególną rolę kapłana i biskupa jako Pasterza, która zawsze znajdowała się w centrum Jego działalności. Ekspozycja przybliża również sylwetki postaci, które wywarły ogromny wpływ na drogę kapłańską i całe życie ks. Karola Wojtyły: Księcia Niezłomnego kardynała Adama Stefana Sapiehy, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka oraz Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.