Na wschód od Edenu

Wystawa prezentowana w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie zawiera obrazy związane z kilkoma wątkami obecnymi w dorobku artystycznym prof. Beaty Bigaj, a dotyczącymi natury ludzkiej, refleksji o życiu i o człowieku w drodze, studia czułości, rozpaczy i opłakiwania, a także pejzaże. W jej twórczości od lat w centrum zainteresowania znajduje się człowiek, jego emocje i relacje z innymi, jego postawy „na co dzień” i w obliczu różnych wyzwań. Przez sześć sal Muzeum prowadzona jest opowieść o człowieku, o jego często niełatwej codzienności, o różnych, niekiedy metaforycznych ścieżkach, są tu ujęcia pewnych wyborów i zdarzeń.

 

​W zależności od decyzji o kierunku zwiedzania odwiedzający wystawę - z uwagi na niezwykły ciąg pomieszczeń Muzeum - może na końcu spotkać się bądź z salą z zapisem emocji pożegnania lub rozpaczy w typie piety, albo z dwoma salami mniej lub bardziej uspokajającymi: natury i krajobrazu. Ta droga podążania zawarta w strukturze wystawy zgadza się z tym, co stanowiło jeden z powodów wyboru tytułu „Na wschód od Edenu” - odwołującego się do Biblii, ale i wielowymiarowej powieści Johna Steinbecka. Podążamy po jakichś ścieżkach, które bywa, że bez reszty pochłaniają nas w tym „co tu i teraz”, mierzymy się z własnymi wyborami i spotykają nas niełatwe sytuacje, ale może czasem, w trudnościach, które spotykamy na naszych drogach, podtrzymuje nas wizja Edenu.

 

​Wygnanie pierwszych rodziców z ogrodu rajskiego, opisane w Księdze Rodzaju, to początek historii zmagania się człowieka o powrót do wewnętrznej harmonii, która była bezcennym darem Stwórcy. Na przestrzeni całych dziejów ludzkości, ta wewnętrzna walka, naznaczona niezliczonymi porażkami, staje się źródłem lęku, cierpienia, poczucia krzywdy i agresji. Tak zarysowana perspektywa staje się kluczem, do właściwego odczytania twórczości Beaty Bigaj, artystki, która stara się uchwycić w swoich obrazach dramat rozgrywający się na granicy ludzkiej duszy i cielesności. Jak stwierdził św. Jan Paweł II, Bóg po grzechu pierworodnym nie unicestwił człowieka, ale zadał mu życie na nowo, choć na wschód od Edenu, odarte z Jego pełnej chwały. To podjęcie Bożego daru życia w całym jego dramatyzmie, to bardzo ważny motyw malarstwa Beaty Bigaj.

 

Prezentowana w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie wystawa obrazów zatytułowana „Na wschód od Edenu”, to zaproszenie w podróż, wiodącą w głąb samego siebie. Trud spotkania z wymagającą sztuką malarki nabiera w perspektywie odkupienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa, zupełnie nowych perspektyw i nadziei na powrót do Edenu.

 

Wystawa będzie dostępna od 12 maja do 28 czerwca w godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego.