Sztuka sakralna Małopolski

Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie wspólnie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu jako próba ukazania historycznego i artystycznego bogactwa sztuki sakralnej na terenie Małopolski – definiowanej zarówno jako twórczość lokalnych artystów, jak i fundacje przedstawicieli małopolskiego Kościoła. Wśród zaprezentowanych obiektów znajdują się dzieła sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby, tkanin oraz rzemiosła artystycznego, które reprezentują różne okresy, od średniowiecza do czasów współczesnych, przybliżając dwie obecne w Małopolsce tradycje Kościoła – Zachodnią i Wschodnią.

 

Pierwsza odsłona wystawy, zlokalizowana w salach na parterze, to opowieść o najważniejszych w sztuce zachodniej motywach ikonograficznych i symbolach. Kolejne sale prezentują dzieła sztuki ukazujące Chrystusa i sceny z Jego życia, Maryję oraz świętych, a także bogato zdobione szaty i paramenty liturgiczne, podkreślając nierozerwalną więź między sztuką sakralną a liturgią. Eksponaty, wpisujące się w okres od XIII wieku do czasów współczesnych, pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie oraz kościołów Małopolski, a w szczególności Archidiecezji Krakowskiej, co umożliwia spotkanie z wieloma obiektami, które na co dzień są trudno dostępne lub nie są udostępniane szerszej publiczności.

 

Druga odsłona wystawy „Sztuka sakralna Małopolski”, zlokalizowana na pierwszym piętrze Muzeum, ukazuje łemkowską sztukę cerkiewną ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, reprezentującą tereny wschodniej Małopolski. Trzon udostępnionej zwiedzającym kolekcji stanowią ikony z okresu od XV do XIX wieku, w tym rekonstrukcja ikonostasu. Oprócz nich na ekspozycji można też zobaczyć przedmioty z wyposażenia cerkwi i paramenty liturgiczne. Podobnie jak w pierwszej części wystawy, prezentowane dzieła są podzielone ze względu na ich tematykę i najbardziej popularne w sztuce Wschodu motywy ikonograficzne.

 

Oś wystawy stanowią wypowiedzi papieża Benedykta XVI, który wielokrotnie poruszał tematykę piękna i sztuki, szczególnie w kontekście jej relacji z liturgią i bogatą tradycją chrześcijańską. To również rozważania nad pięknem – zarówno w ujęciu teologicznym, jak i tym obecnym w naszym codziennym życiu - stanowią dodatkowy wątek ekspozycji.

 

Osobiste przywiązanie do piękna i sztuki wyraźne są także w posłudze duszpasterskiej Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. To właśnie Jemu, z okazji złotego jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich oraz w podziękowaniu za ogromny wkład w rozwój Muzeum Archidiecezjalnego w ostatnich latach, dedykowana jest wystawa „Sztuka sakralna Małopolski”.

 

Wystawę będzie można obejrzeć od 27 maja w godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego (wtorek-niedziela od godz. 10.00 do 17.00, ostatnie wejście 16.15).