Wyszyński – Pater Patriae

Ogólnopolska wystawa „Wyszyński – Pater Patriae”, w swojej krakowskiej odsłonie, została uroczyście otwarta w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w dniu 19 stycznia.

 

Została ona zorganizowana z inicjatywy Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Toruniu, nad którym opiekę sprawuje ks. prof. Dariusz Kotecki. W wystawie bierze udział 85. polskich artystów z całej Polski, reprezentujących różne dyscypliny sztuki: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, grafikę, plakat, video-art (1). Na wystawie zgromadzono 124 prace artystyczne wykonane w różnych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych, rzeźbiarskich i multimedialnych zrealizowane specjalnie w związku z okolicznością beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego.

 

Realizując tę wystawę organizatorzy i uczestnicy pragną uczcić beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, Jego zasługi dla Kościoła i Polski w trudnym czasie reżimu komunistycznego i ateistycznej propagandy. W artystycznych wypowiedziach i plastycznych znakach zaproszeni do udziału w wystawie twórcy obrazują Jego niezłomną postawę, osobiste przymioty oraz wyznawane i szerzone ogólnoludzkie wartości. Odnoszą się także do historii jego życia i sprawowanej posługi „duchowego przywódcy narodu” trudnym czasie powojennej Polski i komunistycznego reżimu PRL-u. Uczestnicy wystawy wracając myślami do czasu Jasnogórskich Ślubów Narodu i Nowenny Tysiąclecia, starają się wzbudzić refleksję dotyczącą owoców dokonanych aktów wiary, a zarazem przypomnieć stawiane Polakom przez Prymasa zadania i cele.

Wystawa ma charakter „pielgrzymujący”. Będzie prezentowana kolejno w 11 galeriach i muzeach w Polsce. 19 stycznia w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie otwarta zostanie jej piąta ekspozycja. Zakładając koncepcję cyklu wystawienniczego organizatorzy chcą nawiązać do trasy i etapów uwięzienia Prymasa Polski oraz do zainicjowanej przez niego peregrynacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej. Realizacja całej trasy wystawienniczej zaplanowana jest na dwa lata. Obejmuje Poznań, Pelplin, Rzeszów, Kraków, Lublin, Kozłówkę, Sokołów Podlaski, Piłę, Częstochowę, Warszawę i Toruń.

 

Wystawa w Krakowie będzie eksponowana do 19 lutego br. Bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia jej w naszym Muzeum i życzymy wielu doznań estetycznych i duchowych inspiracji.

 

 

Organizatorzy:

  • Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Toruniu.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK

 

Patronat Honorowy:

  • JE ks. abp. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.
  • JE ks. bp. Michał Janocha – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Patronaty organizacyjne:

  1. prof. Wojciech Cichosz, Dziekan Wydziału Teologicznego UMK
  2. dr hab. Joanna Kucharzewska, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK
  3. dr hab. Witold Pochylski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK

 

Uczestnicy wystawy:

Andrzej Banachowicz, Tomasz Baran, Anna Barbarowicz, Piotr Będkowski, Stanisław Białogłowicz, Cyprian Biełaniec, Maciej Bieniasz, s. M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF, Joanna Błońska, Beata Bober-Kocoł, Anna Bochenek, Andrzej Boj Wojtowicz, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Hubert Borys, Hanna Brzuszkiewicz, Małgorzata Buca, Piotr Czadankiewicz, Jerzy Czapiewski, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Anna Fic-Lazor, Krystyna Garstka, Jerzy Gąsiorek, Łukasz Gil, Antoni Grabowski, Marek Haładuda, Dorota Jajko-Sankowska, Aneta Jaźwińska, Ewa Jonas-Wojtowicz, Grzegorz Kalinowski, Marcin Kędzierski, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Magdalena Kuczma, Marian Waldemar Kuczma, Jolanta Kuszaj, Paweł Lewandowski-Palle, Zdzisława Ludwiniak, Wiesław Łysakowski, Eugeniusz Matejko, Tomasz Matusewicz, Arkadiusz Marcinkowski, Wiesława Markiewicz-Tomczak, Leszek Mądzik, Aldona Mickiewicz, Mariusz Mikołajek, Dariusz Mlącki, Piotr Młodożeniec, Yolanta Nitka-Nikt, Tadeusz Ogrodnik, Dominika Paczkowska, Józef Panfil, Witold Pochylski, Bogdan Przybyliński, Justyna Rebelka-Czapiewska, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Adam Rokowski, Ewa Rosiek-Buszko, Krystyna Rudzka-Przychoda, Tomasz Sadlej, Wojciech Sadley, Jarosław Sankowski, Danuta Sowińska-Warmbier, Aleksandra Simińska, Joanna Stefańska,Anna Swoboda, Janusz Sytek, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Henryk Szkutnik, Iga Święcicka, Jerzy Jan Tomaszek, Andrzej Tomczak, Michał Träger, Leszek Warmbier, Elżbieta Wasyłyk, Szymon Wiatr, Zdzisław Wiatr, Grzegorz Wnęk, Andrzej Wojciechowski, Artur Wyszecki, Piotr Zaporowicz, Grażyna Zielińska