Ogólnopolski Kongres Muzealników Kościelnych

25 października Muzeum Archidiecezjalne było gospodarzem Ogólnopolskiego Kongresu Muzealników Kościelnych. Wśród uczestników, którym przewodził J.E. ks. bp Michał Janocha – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowe, byli dyrektorzy i pracownicy muzeów diecezjalnych i zakonnych oraz diecezjalni konserwatorzy zabytków.

 

Gości uroczyście przywitał J.E. ks. bp Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, który przypomniał muzealnikom, że „ich troska o materialne eksponaty jest wyrazem szacunku dla dziedzictwa i reprezentujących go wartości”. Podziękował również za to, że stoją na straży tego, co jest namacalnym znakiem naszej historii.

 

W programie Kongresu znalazł się wykład ks. bpa Michała Janochy, zatytułowany: „Jerzy Nowosielski. Stare i nowe” oraz omówiona została tematyka ochrony zabytkowych zbiorów w kontekście aktualnych zagrożeń. Krzysztof Osiewicz, Kierownik Działu Ochrony Zbiorów Publicznych w Narodowym Instytucie Muzeów, przedstawił temat „Przygotowania muzeów do sytuacji kryzysowej i wojny wobec wyzwań współczesnego świata”. Z kolei dr Katarzyna Górlaczyk, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa, zaprezentowała szczegóły trwających obecnie szkoleń dla wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej dotyczących zabezpieczenia zbiorów w sytuacji kryzysowej i na wypadek konfliktu zbrojnego.

 

Dyskusja panelowa stworzyła przestrzeń do wymiany doświadczeń na temat przedstawianych zagadnień, co dla wielu uczestników było impulsem w kierunku planowania konkretnych działań w prowadzonych przez siebie instytucjach.

 

Obrady odbywał się w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a zakończone zostały udziałem w Eucharystii celebrowanej w seminaryjnej kaplicy.

 

Część popołudniowa spotkania muzealników kościelnych była okazją do skorzystania z szerokiej oferty wystawienniczej, którą może poszczycić się Kraków. Uczestnicy Kongresu zwiedzili Kapitularz Katedry Wawelskiej oraz Muzeum Katedralne, mogli podziwiać wystawy stałe i czasowe w Muzeum Archidiecezjalnym, a także wystawę „Obraz złotego wieku” w Zamku Królewskim na Wawelu.