Wystawa „Co ja z Wami mam… Duszpasterstwo Turystyczne Ks. Karola Wojtyły”

Karol Wojtyła już od najmłodszych lat był pasjonatem turystyki i miłośnikiem przyrody, której piękno podziwiał. Zarówno sam, jak i z przyjaciółmi wyruszał na górskie wędrówki, jeździł na nartach i odbywał kajakowe wyprawy, które stawały się okazją zarówno do osobistych refleksji, jak i spotkania z drugim człowiekiem, które zawsze było dla niego szczególnie ważne. Jako młody ksiądz –  duszpasterz akademicki w krakowskim kościele św. Floriana – a następnie biskup i kardynał krakowski, stał się przyjacielem, powiernikiem, autorytetem, a przede wszystkim Pasterzem młodych studentów ze środowiska krakowskiego, których z czasem połączyły nierozerwalne więzy wspólnoty zwanej „Rodzinką” lub „Środowiskiem”, umocnionej wspólnym wędrowaniem. Duszpasterstwo turystyczne stało się dla nich okazją nie tylko do odpoczynku poprzez obcowanie z przyrodą czy uprawianie różnorodnych sportów, ale przede wszystkim dawało sposobność do spotkań ukierunkowanych na osobisty rozwój duchowy i moralny oraz poszukiwanie Bożego piękna, harmonii, dobra i prawdy w otaczającym świecie. Ks. Karol Wojtyła, również w latach późniejszych, już jako papież, wielokrotnie podkreślał, że turystyka i obcowanie z naturą powinny prowadzić do odnowy człowieka, stwarzając przestrzeń do kontemplacji i stanowiąc impuls do pracy nad sobą, rozwijania relacji społecznych, jak też pogłębienia indywidualnej relacji z Bogiem. Także we wspomnieniach członków „Rodzinki” obok pełnych ciepła, niekiedy i humorystycznych anegdot ze wspólnych wypraw, powracają echa polowych Mszy świętych, licznych indywidualnych rozmów, rozważań, porad.

 

Wystawa czasowa „Co ja z Wami mam. Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły” zorganizowana w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie ma na celu przypomnienie i przybliżenie tamtych chwil górskiego wędrowania, kajakowych spływów, czy narciarskich zjazdów, przeplatanych momentami kontemplacji, modlitwy i duchowej refleksji.

 

Punktem wyjścia i główną osią wystawy stał się album pamiątkowy zawierający zdjęcia, mapy oraz opisy wypraw turystycznych ks. Karola Wojtyły z lat 1958-1978. Przekazany został do Muzeum Archidiecezjalnego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie jako dar od tych, których już od pierwszych lat swojej kapłańskiej posługi św. Jan Paweł II otaczał opieką duszpasterską. To właśnie zdjęcia zawarte w tym albumie, zestawione z niezwykłymi pamiątkami tamtych lat – przedmiotami osobistymi ks. Karola Wojtyły, których używał podczas swoich wypraw turystycznych – poprowadzą nas poprzez poszczególne części wystawy, poświęcone kolejno górskim wędrówkom, narciarskim wyjazdom oraz spływom kajakowym, ale też ich warstwie duchowej.

 

Wśród znajdujących się na ekspozycji obiektów zobaczyć możemy m.in. stroje turystyczne ks. Karola Wojtyły, sprzęt biwakowy, aparat fotograficzny, którym uwieczniono wiele chwil, które oglądać możemy na zaprezentowanych na wystawie fotografiach, narty czy poddany niedawno konserwacji kajak ks. Karola Wojtyły, a także ornat i paramenty liturgiczne używane przez niego podczas polowych Mszy świętych. W jednej z sal wystawy można będzie również zobaczyć film, zawierający wspomnienia uczestników tamtych turystycznych wypraw.

 

Warto też podkreślić, że siedziba Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie przy ul. Kanoniczej 19-21 to wieloletni dom ks. Karola Wojtyły – miejsce, w którym członkowie duszpasterstwa turystycznego wielokrotnie bywali, zarówno podczas wspólnych spotkań, jak i indywidualnych rozmów z „Wujkiem” – jak nazywali swojego duszpasterza i przyjaciela.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.