Noc muzeów 2021

W dniu dzisiejszym (21.05.2021), w ramach Nocy Muzeów – w tym roku wyjątkowo odbywającej się w dzień – zapraszamy na specjalny pokaz gobelinu „Ofiara Abrahama” z kolekcji kardynała Jana Puzyny. 

Gobelin wykonany najprawdopodobniej w manufakturze w Aubusson (Francja) w 2. poł. XVII wieku, naprawiany w 1905 roku w Zakładzie księcia Aleksandra Lubomirskiego, pod opieką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Józefowie (Łagiewnikach). 

 

English:

Today (21.05.2021), as a part of Night of Museums event – which this year exceptionally takes place during the day – we would like to kindly invite you for a special presentation of ”The Sacrifice of Isaac” tapestry from the collection of cardinal Jan Puzyna. 

This tapestry was most likely created in the Aubusson Manufacture (France) in the 2nd half of the 17th century. In 1905 it underwent reparation works at the Foundation of Prince Alexander Lubomirski – „Józefów” Shelter for Girls  supervised by the Sisters of Our Lady of Mercy (now Łagiewniki).