Dezynfekcja oraz konserwacja obrazów i ram Fryderyka Pautscha - ZAKOŃCZONA

W Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie zakończył się projekt dezynfekcji oraz konserwacji obrazów i ram Fryderyka Pautscha, znajdujących się w zbiorach Muzeum. W skład wytypowanego zbioru wchodzi 399 prac malarskich (w technice olejnej na płótnie, tekturze, płótnie i tekturze oraz w technice akwarelowej) oraz 226 ram drewnianych, pozłacanych, z których wszystkie zostały poddane dezynfekcji, natomiast „Kobieta z kaczką – Wańkowa” oraz „Sybirak” – dwa obrazy wraz z ramami, których stan zachowania wymagał najpilniejszej interwencji konserwatorskiej zostały dodatkowo poddane konserwacji techniczno-zachowawczej.

 

Twórczość Fryderyka Pautscha z Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły łączy postać Ojca Świętego Jana Pawła II – to właśnie jemu córka artysty, dr Maria Pautsch, przekazała ponad 400 obrazów swojego ojca, wraz z wyposażeniem jego pracowni i licznymi przedmiotami osobistymi. Z kolei Papież za pośrednictwem Sekretariatu Stolicy Apostolskiej ofiarował ten niezwykły zbiór Muzeum Archidiecezjalnemu w Krakowie.

 

W związku z realizacją zadania, ekspozycja stała na I piętrze Muzeum Archidiecezjalnego została rozszerzona o oczekiwaną przez wielu zwiedzających, salę ukazującą przekrojowo najważniejsze tematy w malarstwie Fryderyka Pautscha. Wybrane prace, przedstawiające portrety, sceny huculskie, pejzaże oraz sceny wojenne, wybrane zostały spośród obiektów poddanych dezynfekcji i konserwacji. Zaprezentowanym obrazom towarzyszy także gipsowe przedstawienie Fryca – syna malarza, którego liczne portrety odnajdujemy wśród jego prac.

Serdecznie zapraszamy!

 

W przygotowaniu również wirtualna galeria malarstwa Fryderyka Pautscha – już wkrótce fotografie obrazów tego artysty ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie dostępne będą na stronie internetowej Muzeum.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”.