Dezynfekcja i konserwacja

W Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie rozpoczyna się projekt dezynfekcji oraz konserwacji obrazów i ram Fryderyka Pautscha, znajdujących się w zbiorach Muzeum. W skład wytypowanego zbioru wchodzi 399 prac malarskich (w technice olejnej na płótnie, tekturze, płótnie i tekturze oraz w technice akwarelowej) oraz 226 ram drewnianych, pozłacanych, z których wszystkie zostaną poddane dezynfekcji, natomiast dwa obrazy wraz z ramami, których stan zachowania wymaga najpilniejszej interwencji konserwatorskiej zostaną dodatkowo poddane konserwacji techniczno-zachowawczej. 

 

Prace malarskie tworzące kolekcję dzieł Fryderyka Pautscha, reprezentujące nurt folklorystyczno-ekspresjonistyczny w sztuce Młodej Polski, ze względu na swoją różnorodność tematyczną są nie tylko dziełami o niezwykłych walorach artystycznych, ale też historycznych – w 1915 roku artysta został wcielony do armii austriackiej jako dokumentalista, a liczne przedstawienia scen wojennych, które namalował w tym okresie są zapisem wydarzeń, których był naocznym świadkiem. Inne spośród prac Pautscha dokumentują Huculszczyznę, jej mieszkańców i ich zwyczaje, tradycje oraz codzienne życie, a pośród namalowanych przez niego portretów odnajdujemy nie tylko członków rodziny artysty, ale i wiele znamienitych osobistości. Jako wykładowca i rektor Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, a następnie Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Fryderyk Pautsch był związany z znanymi i cenionymi uczelniami artystycznymi, których tradycje są dziś w Polsce wciąż kontynuowane, co czyni zbiór jego prac szczególnie ważnym i cennym.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest w posiadaniu największej w Polsce kolekcji dzieł tego artysty, która wraz z licznymi przedmiotami i pamiątkami osobistymi Fryderyka Pautscha i jego rodziny została ofiarowana przez córkę artysty, dr Marię Pautsch, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, a następnie przez Sekretariat Stolicy Apostolskiej przekazana Muzeum. 

Projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”.