ZWIEDZANIE Z OPROWADZANIEM DLA STUDENTÓW

Termin: od wtorku do soboty w godzinach od 10:00-15:00.

Opis:

Zajęcia muzealne odbywają się na przestrzeni wystawy stałej „Tempus Argenti” w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym skierowane jest do studentów uczelni plastycznych, przyszłych historyków, historyków sztuki, ochraniaczy dóbr kultury oraz laików, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu historii, sztuki, technik artystycznych.

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE stałej „tempus argenti”

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie stałej „Tempus Argenti” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający zapoznają się z głównymi elementami ekspozycji. 

Nowa aranżacja obejmie swym zakresem eksponaty z okresu od XVII do XX wieku oraz rzemiosła artystycznego z okresu od XV do XX wieku, a także pamiątki związane z osobą Karola Wojtyły. Odwiedzający muzeum będą mieli również okazję do bliskiego przyjrzenia się licznym przedmiotom liturgicznym i zabytkowym tkaninom, poznając nie tylko ich funkcje użytkowe, ale też całe bogactwo zawartej w nich symboliki.

MATERIAŁ I TECHNIKA, CZYLI JAK TO JEST ZROBIONE

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie stałej „Tempus Argenti” dostosowane do potrzeb grupy. Na podstawie obiektów muzealnych z dziedziny malarstwa, rzeźby, złotnictwa oraz tkanin omówione zostaną rodzaje technik artystycznych.

KOSTIUMOLOGIA KOŚCIELNA

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie stałej „Tempus Argenti” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający poznają rodzaje szat liturgicznych, zapoznają się z terminologią, przeznaczeniem
oraz symboliką poszczególnych elementów stroju kapłańskiego.

NACZYNIA LTURGICZNE

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie stałej „Tempus Argenti” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający poznają rodzaje, budowę oraz zastosowanie poszczególnych naczyń liturgicznych.

Oprowadzanie z przewodnikiem odbywa się w Gmachu Muzeum przy ul. Kanoniczej 19-21. Udział w warsztatach możliwy jest po wcześniejszej rejestracji mailowej lub telefonicznej.

Czas trwania zajęć:60 min. – 90 min.

Cena: 10 zł/os (w tym bilet). Opiekunowie posiadają wstęp bezpłatny.

Regulamin: