ZWIEDZANIE Z OPROWADZANIEM DLA STUDENTÓW

Termin: od wtorku do soboty w godzinach od 10:00-15:00.

Opis:

Zajęcia muzealne odbywają się na przestrzeni wystawy czasowej „Polonia Sacra” oraz wystawy stałej „Sztuka Sakralna” w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym skierowane do studentów uczelni plastycznych, przyszłych historyków, historyków sztuki, ochraniaczy dóbr kultury oraz laików, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu historii, sztuki, technik artystycznych.

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE CZASOWEJ „POLONIA SACRA”

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie czasowej „Polonia Sacra” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający zapoznają się z głównymi założeniami ekspozycji. Poprzez obcowanie z dziełami sztuki poznają rolę Kościoła Katolickiego
w tworzeniu tożsamości narodowej Polaków, zaznajamiają się z twórczością artystyczną oraz programem ikonograficznym dzieł powstałych w okresie zaborów.

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE STAŁEJ „SZTUKA SAKRALNA”

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie stałej „Sztuka Sakralna” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający poznają zasoby Muzeum Archidiecezjalnego z zakresu rzeźby, malarstwa i złotnictwa.

OPIS I INTERPRETACJA DZIEŁA SZTUKI

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie czasowej „Polonia Sacra” i ekspozycji stałej „Sztuka Sakralna” dostosowane do potrzeb grupy. Uczestnicy zajęć muzealnych analizują styl oraz ikonografię wybranych obiektów, na podstawie cech charakterystycznych starają się określić tematykę przedstawienia, a także zapoznają się z jego cechami symbolicznymi i alegorycznymi. Rozważaniom poddana zostanie również treść Pisma Świętego, jako źródła inspiracji dla artysty.

MATERIAŁ I TECHNIKA, CZYLI JAK TO JEST ZROBIONE

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie czasowej „Polonia Sacra” i ekspozycji stałej „Sztuka Sakralna” dostosowane do potrzeb grupy. Na podstawie obiektów muzealnych z dziedziny malarstwa, rzeźby, złotnictwa oraz tkanin omówione zostaną rodzaje technik artystycznych.

KOSTIUMOLOGIA KOŚCIELNA

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie czasowej „Polonia Sacra” i ekspozycji stałej „Sztuka Sakralna” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający poznają rodzaje szat liturgicznych, zapoznają się z terminologią, przeznaczeniem
oraz symboliką poszczególnych elementów stroju kapłańskiego.

NACZYNIA LTURGICZNE

Oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po wystawie czasowej „Polonia Sacra” i ekspozycji stałej „Sztuka Sakralna” dostosowane do potrzeb grupy. Zwiedzający poznają rodzaje, budowę oraz zastosowanie poszczególnych naczyń liturgicznych.

Oprowadzanie z przewodnikiem odbywa się w Gmachu Muzeum przy ul. Kanoniczej 19-21. Udział w warsztatach możliwy jest po wcześniejszej rejestracji mailowej lub telefonicznej.

Czas trwania zajęć:60 min. – 90 min.

Cena: 10 zł/os (w tym bilet). Opiekunowie posiadają wstęp bezpłatny.

Regulamin: