Z powodu prac technicznych prowadzonych w miesiącu lutym, Muzeum Archidiecezjalne św. Jana Pawła II w Łagiewnikach (ul. Totus Tuus 30) będzie otwarte dla zwiedzających wyłącznie w weekendy (za wyjątkiem 29.02.20) od godz. 9:00 do 17:00.

Due to technical works in February, the Archdiocesan Museum of John Paul II (Totus Tuus st. 30) is open for visitors only on weekends (except 29.02.) from 9 am to 5 pm.