Od dnia 01.03.2020 roku Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach zostaje wygaszone jako oddział Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie i od tego dnia przechodzi pod kuratelę Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Wszelkie zapytania, dotyczące m.in. rezerwacji lekcji muzealnych, zwiedzania grupowego, a także prośby o użyczenie obiektów, prosimy kierować do Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach: tel. 12 257 53 06 lub bezpośrednio do Muzeum św. Jana Pawła II: tel. 12 257 53 11