ks. Jacek Kurzydło – p.o. Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie

ks. Dariusz Chrostowski – kustosz, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, oddział im. św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

Karolina Wolska-Wróbel – pracownik merytoryczny, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Justyna Słowik – pracownik merytoryczny, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Damian Pyznar – pracownik merytoryczny, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Kacper Kowalczyk – współpraca z muzeum, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Paulina Stark – pracownik merytoryczny, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, oddział im. św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

Małgorzata Urbaniec – współpraca z muzeum, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, oddział im. św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

Sylwia Ozga – współpraca z muzeum, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, oddział im. św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

Patrycja Śliwa – pracownik merytoryczny, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, oddział im. św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

Anna Krawczyk – pracownik techniczny, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie

Agata Fabrycy – pracownik techniczny, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie

Piotr Leski – pracownik techniczny, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie