Ks. Jacek Kurzydło

Dyrektor

Muzeum Archidiecezjalne

Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

mail: dyrektor@archimuzeum.pl

tel. 12 421 89 63

Karolina Wolska-Wróbel

pracownik merytoryczny

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
w Krakowie

mail: kontakt@archimuzeum.pl

tel. 12 421 89 63

Justyna Słowik

pracownik merytoryczny

koordynator wystaw czasowych

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

mail: justyna.slowik@archimuzeum.pl

tel. 12 421 89 63

Damian Pyznar

pracownik merytoryczny

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
w Krakowie

mail: kontakt@archimuzeum.pl

tel. 12 421 89 63

Kacper Kowalczyk

współpraca

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
w Krakowie

mail: kontakt@archimuzeum.pl

tel. 12 421 89 63

Piotr Leski

obsługa ruchu turystycznego

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły
w Krakowie

mail: kontakt@archimuzeum.pl

tel. 12 421 89 63

 

Agata Fabrycy

pracownik techniczny

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała

Karola Wojtyły w Krakowie

Anna Krawczyk

obsługa ruchu turystycznego

Muzeum Archidiecezjalne

Mieszkanie Rodziny Wojtyłów

ul. Tyniecka 10