„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”. – tak zdefiniował patriotyzm św. Jan Paweł II w swojej książce Pamięć i tożsamość. Przygotowana przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły i Muzeum Katedralne im. Jana Pawła II wystawa pt. Polonia Sacra eksponuje rolę Kościoła katolickiego w kształtowaniu i zachowaniu tożsamości narodowej Polaków. Prezentacja szerokiej publiczności wielowiekowej tradycji wątków patriotycznych w sztuce Kościoła katolickiego jest wynikiem współpracy pomiędzy obiema instytucjami, które nie tylko statutowo odpowiadają za ochronę sztuki sakralnej, ale również dzięki bliskości Zamku Królewskiego i Archikatedry na Wawelu – miejsc związanych z tradycją i religijnością Polski i Polaków, odpowiadają w czasie jubileuszu 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości za przypominanie o nierozerwalności patriotyzmu z religijnością.
Również nieprzypadkową jest nazwa wystawy. Przymiotnik „sacra” odwołuje do świętości, uświęcenia i poświęcenia, które w kontekście słowa „Polonia” nabiera iście patriotycznego znaczenia.
Zapraszam zatem do obejrzenia wystawy „Polonia sacra”, aby pobudzić w sobie ducha świętości i patriotyzmu.

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Otwarcie wystawy będzie miało miesjce 7 listopada w budynku Muzeum Archidiecezjalnyn Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

WSPÓŁPRACA

MECENAT

PATRONAT MEDIALNY