ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Termin: od wtorku do piątku w godzinach od 10:00-14:00.

Opis:

Treść zajęć dostosowana jest do wieku oraz potrzeb uczestników. Dzięki zindywidualizowanemu programowi dzieci poprzez aktywną zabawę poszerzają swoją wiedzę ucząc się m.in. nowych pojęć oraz poznając fakty historyczne. Warsztaty edukacyjne odbywają się na przestrzeni wystawy stałej „Tempus Argenti. 25 lat Muzeum Archidiecezjalnego w domu Karola Wojtyły” w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Harmonogram zajęć muzealnych:

KIM JEST TEN ŚWIĘTY?

Dzięki aktywnej zabawie dzieci poznają historie związane z życiem poszczególnych świętych, uczą się jak rozpoznawać ich wizerunki na podstawie towarzyszących im atrybutów. Zajęcia odbywają się na przestrzeni wystawy stałej „Tempus Argenti”. Uczestnicy poznają pojęcie atrybutu, sposoby przedstawiania świętych męczenników, apostołów i ewangelistów. Ćwiczenia w formie krzyżówki oraz kreatywnej gry przestrzennej pozwalają utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie zajęć.

Lekcja muzealna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Scenariusz zajęć muzealnych dostosowany do wieku uczestników.

KAROL WOJTYŁA – KSIĄDZ, KTÓRY MIESZKAŁ NA KANONICZEJ

Karol Wojtyła – młody doktor teologii, duszpasterz akademicki, przyjaciel młodzieży… czym się interesował? Jaki sport najchętniej uprawiał? Kogo przyjmował w swoim niewielkim pokoju przy Kanoniczej?

Lekcja muzealna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat. Scenariusz zajęć muzealnych dostosowany do wieku uczestników.

BIBLIA – WIELKA KSIĘGA INSPIRACJI

Zwiastowanie, Boże Narodzenie, sceny pasyjne ich symbolika oraz inspiracje apokryfami. Posługując się przykładami eksponatów prezentowanych w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie porozmawiamy o opowieściach Biblijnych – nieprzebranym źródle natchnienia dla artysty.

Lekcja muzealna odbywa się na przestrzeni stałej ekspozycji „Tempus Argenti”. Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Scenariusz lekcji muzealnych dostosowany do wieku uczestników.

PIĘKNO GOTYCKICH MADONN

Jakie były kanony piękna w średniowieczu? Czym charakteryzuje się rzeźba gotycka i dlaczego sylwetka Matki Boskiej jest tak esowato wygięta? O przedstawieniach Marii z Dzieciątkiem porozmawiamy posługując się przykładami gotyckich rzeźb eksponowanych na wystawie „Tempus Argenti”.

Lekcja muzealna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Scenariusz zajęć dostosowany do wieku uczestników.

VESTIMENTA SACRA, CZYLI RZECZ O STROJACH LITURGICZNYCH

Uczniowie poznają rodzaje szat liturgicznych, zapoznają się z terminologią oraz przeznaczeniem poszczególnych elementów ubioru kapłańskiego. Najmłodsi uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do samodzielnego zaprojektowania oraz ozdobienia ornatu.

Lekcja muzealna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Scenariusz zajęć dostosowany do wieku uczestników.

NACZYNIA W LITURGII KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Z jakich elementów składa się kielich? Do czego służy vasculum i co znajduje się w ampułkach? Podczas zajęć muzealnych uczniowie poznają rodzaje naczyń liturgicznych, ich budowę oraz sposoby dekorowania.

Lekcja muzealna skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Scenariusz zajęć dostosowany do wieku uczestników.

Warsztaty edukacyjne odbywają się w gmachu Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły przy ul. Kanoniczej 19-21 w Krakowie.
Czas trwania zajęć: 1h-1,5h.

Cena: 10 zł/os (w tym bilet). Opiekunowie posiadają wstęp bezpłatny.

Rejestracja: rejestracja odbywa się drogą mailową lub telefoniczną. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: edukacja.archimuzeum.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 12 421 89 63

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym: