Wystawy stałe
Wystawy Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

"TEMPUS ARGENTI". 25 LAT MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W DOMU KAROLA WOJTYŁY.

Z okazji 25. rocznicy otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, przypadającej na dzień 5. Maja 2019 roku, powstała wystawa stała, która stanowi podróż poprzez sztukę i historię – zarówno Kościoła, jak i samego Muzeum, będąc jednocześnie kontynuacją eksponowanej do tej pory stałej wystawy obiektów sakralnych.

Dary Ojca Świętego Jana Pawła II.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które posiada tzw. Dary Papieskie. Są to obiekty, które Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymywał od różnych ludzi na różnych kontynentach, w trakcie swoich licznych pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Kanonicza Kardynała Karola Wojtyły.

Po skończonych studiach doktorskich w latach 1952 – 1958 ks. Karol Wojtyła zamieszkał przy ul. Kanoniczej 19, w malutkim pokoju na pierwszym piętrze, który odstąpił mu ks. prof. Ignacy Różycki. Jak wyglądał pokój ks. prof. Wojtyły można zobaczyć dzisiaj.

Teresa Stankiewicz, Malarstwo.

W stałej ekspozycji prezentowane są obrazy Teresy Stankiewicz. Jest to artystka o wyjątkowej wrażliwości na kolor i treści zawarte w dziełach. Studia artystyczne ukończyła na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1954 r., pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki.

Fryderyk Pautsch, Malarstwo.

Fryderyk Pautsch urodził się 22 września 1877 r.. w Delatynie koło Stanisławowa. Jego rodzice po kilku latach przenieśli się do Suchodołu koło Doliny w Galicji Wschodniej. Niewątpliwie kilkuletni wówczas chłopiec musiał zachwycać się otaczającą go piękną, górską przyrodą, a wszechobecne huculskie zwyczaje i obrzędy na pewno wpłynęły na jego późniejszą twórczość.