Wystawy stałe

Wystawy Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Sztuka Sakralna od XIII do XIX wieku.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły od początku swego istnienia gromadzi zbiory sztuki sakralnej od średniowiecza po czasy współczesne. Aktualna ekspozycja jest prezentowana od 2001 r. i została podzielona na cztery zasadnicze działy: rzeźba, malarstwo, złotnictwo i tkaniny.

Dary Ojca Świętego Jana Pawła II.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które posiada tzw. Dary Papieskie. Są to obiekty, które Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymywał od różnych ludzi na różnych kontynentach, w trakcie swoich licznych pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Kanonicza Kardynała Karola Wojtyły.

Po skończonych studiach doktorskich w latach 1952 – 1958 ks. Karol Wojtyła zamieszkał przy ul. Kanoniczej 19, w malutkim pokoju na pierwszym piętrze, który odstąpił mu ks. prof. Ignacy Różycki. Jak wyglądał pokój ks. prof. Wojtyły można zobaczyć dzisiaj.

Teresa Stankiewicz, Malarstwo.

W stałej ekspozycji prezentowane są obrazy Teresy Stankiewicz. Jest to artystka o wyjątkowej wrażliwości na kolor i treści zawarte w dziełach. Studia artystyczne ukończyła na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1954 r., pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki.

Fryderyk Pautsch, Malarstwo.

Fryderyk Pautsch urodził się 22 września 1877 r.. w Delatynie koło Stanisławowa. Jego rodzice po kilku latach przenieśli się do Suchodołu koło Doliny w Galicji Wschodniej. Niewątpliwie kilkuletni wówczas chłopiec musiał zachwycać się otaczającą go piękną, górską przyrodą, a wszechobecne huculskie zwyczaje i obrzędy na pewno wpłynęły na jego późniejszą twórczość.