Wystawa czasowa „METAFIZYKA OBECNOŚCI” – 9. listopada 2019 r. do 6. stycznia 2020 r. w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, ul. Kanonicza 19-21.

Przewodnią ideą wystawy jest prezentacja najnowszych dzieł artystów związanych z Krakowem, których twórczość jest wyrazem transcendentnych możliwości środków wizualnych, odsyłających poza siebie, ku szeroko rozumianej sferze sacrum.
Wystawie towarzyszy monografia wieloautorska pt. „METAFIZYKA OBECNOŚCI.
Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000-2019″, zawierająca teksty przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków sztuki, filozofów i teologów.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu artystyczno-naukowego realizowanego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

kuratorzy: Agnieszka Daca i Bernadeta Stano

Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Krakowski
prof. dr hab. Marek Jędraszewski
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak