Zmartwychwstanie Pańskie

A.D. 2021

„Zmartwychwstanie zaszczepia w tym świecie poddanym grzechowi i śmierci Nowy Dzień: jest to Dzień, który uczynił Pan. Ten Dzień jest zaczynem Nowego Życia, które ma rozrastać się w człowieku, przechodząc w nim poprzez granicę śmierci ku wieczności w Bogu Samym. (…) Podstawą tej wiary jest Chrystus, który <umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał>”.

Św. Jan Paweł II, fragment rozważania w czasie Audiencji Generalnej, 4 IV 1980 r.  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć najlepsze życzenia, aby ten święty czas pomógł jeszcze głębiej wniknąć w tajemnice wiary, umocnił pragnienie wieczności i wlał w serce nadzieję, tak potrzebną w tych trudnych czasach.

Życzę również dużo zdrowia i pogody ducha, aby z pełną radością przeżywać każdy kolejny dzień, „który dał nam Pan”.

ks. Jacek Kurzydło
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego
Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
wraz z pracownikami