Po roku…

Mijający rok od objęcia Muzeum Archidiecezjalnego przez nowy zarząd, to okres zmian i podejmowania nowych inicjatyw. Zgodnie ze statutem Muzeum, główną troską pracowników było dbanie o zabytki i dążenie do wyeksponowania dzieł sztuki kościelnej pochodzących ze zbiorów Muzeum i terenu Archidiecezji Krakowskiej, jak również ukazanie unikatowego w skali światowej zbioru pamiątek po św. Janie Pawle II. Szczególnie istotnym wyzwaniem było sprzężenie działań ekspozycyjnych z ważnymi rocznicami przeżywanymi w naszej Ojczyźnie: setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 40-stą rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Innym ważnym polem wymagającym zagospodarowania okazała się działalność edukacyjna, jako atrakcyjny środek wzbudzający zainteresowanie dzieci i młodzieży. Działo się to wszystko przy jednoczesnej trosce o elementy architektoniczne budynków Muzeum Archidiecezjalnego, wymagające konserwacji czy odnowy. Wszystkie podejmowane działania, czasem bardzo kosztowne, niemożliwe byłyby bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Dzięki staraniom Muzeum i J.E. ks. Abpa Marka Jędraszewskiego udało się zyskać wielu mecenasów i przyjaciół.

1. REMONTY I RENOWACJE

ELEWACJA – dzięki wsparciu SKOZK-u i naszych sponsorów została poddana remontowi konserwatorskiemu elewacja frontowa kamienicy św. Stanisława przy Kanoniczej 19, gdzie mieści się Muzeum Archidiecezjalne. Prace zostały przeprowadzone przez firmę „Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych – Włodzimierz Drabczyński”. Obejmowały one konserwacje tynków, stolarki okiennej, detali architektonicznych, kamiennego cokołu i elementów metalowych. Fasadzie kamienicy przywrócono pierwotna kolorystykę. Prace zakończono terminowo, dzięki czemu elewacja gotowa była na otwarcie wystawy „Polonia sacra”.
Równocześnie zaplanowano remont elewacji kolejnej kamienicy, uznawanej za perłę renesansu
w Krakowie, tzw. Domu Dziekańskiego, przy ul. Kanoniczej 21. Przygotowano szczegółowe wnioski o dotację na konserwację tej fasady, które złożono w Urzędzie Miasta Krakowa oraz
w SKOZK-u.

WINDA – postanowiono dostosować budynek Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę windy (obecnie niemożliwe jest zwiedzanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Zaktualizowane zostały pozwolenia przyznane dla zarzuconych kiedyś projektów i podjęte kroki w kierunku ich realizacji. Udało się już zakupić w firmie „Krak Dźwig” mechanizm windy i rozpoczęto etap planowania rozpoczęcia prac wykonawczych.

MALOWANIE – przed montażem nowej wystawy pomalowano szereg pomieszczeń, które bardzo pilnie wymagały odświeżenia. Wymalowano całe I piętro, sale ekspozycyjne wraz z biurami, klatki schodowe w obu kamienicach i pokój ks. Karola Wojtyły.

PARKIETY – odnowione zostały podłogi parkietowe w salach muzealnych i biurach. Wymagały one prac ze względu nie tylko na zły wygląd estetyczny, ale również z powodu złego stanu technicznego.

2. URZĄDZENIA ELEKTORNICZE I TELEKOMUNIKACYJNE

SYSTEM PRZECIW WILGOCI KAPILARNEJ – część Krakowa – Stare Miasto – w której znajduje się Muzeum Archidiecezjalne zmaga się z problemem wilgoci kapilarnej. Z oczywistych względów dla Muzeum był to problem fundamentalny. Dlatego zainwestowano w nowatorski system chorwackiej firmy KAZ i zamontowano w Muzeum urządzenia, które dzięki impulsom elektrycznym zmieniają biegunowość kropel wody i wciągają wilgoć z powrotem do ziemi. Na chwilę obecną wyraźnie zauważamy pozytywne efekty działania tego systemu m.in. osuszanie ścian i zewnętrzne wysolenia, które sugerują znikanie wilgoci z murów.

BEZPRZEWODOWA SIEĆ WI-FI – dzięki zainstalowanemu łączu światłowodowemu zamontowaliśmy na terenie całego obiektu muzealnego bezprzewodową sieć wi-fi, z której korzystamy w pracy biurowej jak i dajemy możliwość korzystania z niej osobom zwiedzającym Muzeum. Na przyszłość daje to możliwości zwiększenia multimedialnego charakteru prezentowanych wystaw stałych i czasowych.

SIEĆ TELEFONICZNA – udało się również zmodernizować sieć telefoniczną w pomieszczeniach biurowych, zastępując starą analogową sieć bezprzewodową.

STRONA INTERNETOWA – powrócono do niezrealizowanego przed kliku laty projektu opracowania nowej strony internetowej. Była to sprawa o tyle pilna, że od czterech lat witryna internetowa Muzeum nie była aktualizowana. Uruchomiliśmy zatem nową stronę na nowym serwerze i pod nową domeną. Dokonano nowego opracowania merytorycznego i graficznego. Pracownicy zajęli się przygotowaniem potrzebnych tekstów i grafik. Stworzono nowe konta kontaktowe. Reaktywowano fanpage oraz utworzono profil na Instagramie.

3. ORGANIZACJA WYSTAW

WYSTAWA „NASZ PAPIEŻ” – od maja ubiegłego roku trwały intensywne prace przy projekcie nowej wystawy: opracowanie merytoryczne, wybór eksponatów, przygotowanie tekstów i podpisów. Zdemontowano starą wystawy, transportowano obrazy i pamiątek do wystawy. Pracownicy przygotowywali eksponaty, fotografii i tekstów. Nadzorowali również pracę przy składaniu i druku. Opracowano merytorycznie i graficznie materiały promocyjne wystawy: dwujęzyczne foldery, plakaty, rollupy, banery, grafiki na stronę internetową oraz Facebook i Instagram. Przygotowano graficznie interaktywne bilety do nowej wystawy. Stworzono projekt oprowadzania po nowej wystawie. Przygotowano uroczyste otwarcie wystawy, wpisane w Archidiecezjalne obchody 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.

KATALOG „NASZ PAPIEŻ” – wystawa „Nasz papież” została wzbogacona o profesjonalnie przygotowany katalog. Znajdują się w nim wysokiej jakości zdjęcia prezentowanych eksponatów, artykuły o św. Janie Pawle II i kalendarium jego życia.

WYSTAWA „POLONIA SACRA” – w związku z wydarzeniami narodowymi Muzeum postanowiło przygotować wystawę patriotyczną, która włączyła się w szereg obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. We współpracy z Muzeum Katedralnym przygotowaliśmy wystawę „Polonia sacra” pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Na ekspozycji zostało umieszczonych ponad 200 obiektów pochodzących z naszego Muzeum oraz z kościołów Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej i innych instytucji kultury. Aranżację wystawy wykonała firma „Fabryka Dekoracji” pana Marcina Pietucha. Pojawiły się elementy zarówno tradycyjnych form ekspozycyjnych, jak i nowych i intrygujących aranżacji. Wielkim wydarzeniem był wernisaż otwierający wystawę, który zgromadził ok. 300-stu gości, a uświetniony był występem divy Opery Wrocławskiej Jadwigi Postrożnej. Po raz pierwszy wręczono również statuetki „Tuus Maria” dla naszych sponsorów i przyjaciół.

KATALOG „POLONIA SACRA” – z racji otwarcia wystawy „Polonia sacra” Muzeum wydało opasły, ponad czterystostronicowy katalog. Tom ten to nie tylko doskonałej jakości zdjęcia wystawionych eksponatów, ale również zbiór bardzo ważnych historycznych esejów, napisanych przez znakomitych specjalistów.

4. NABYTKI

Muzeum pozyskało odkryte niedawno i poddane konserwacji bezcenne renesansowe malowidło Madonna z gruszka, pochodzące ze szkoły Lucasa Cranacha, należące do najcenniejszych dzieł sztuki malarskiej w Polsce.

5. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

WARSZTATY MUZEALNE – jest to obecnie bardzo popularna forma działalności muzealnej, którą postanowiliśmy również włączyć do naszej oferty. Warsztaty zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu Województwa Małopolskiego. W ofercie znalazły się „Warsztaty dla rodzin” oraz „Warsztaty edukacyjne dla szkół”. Do tej pory w warsztatach brało udział 245 dzieci i 31 opiekunów. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem działalności edukacyjnej przez nawiązanie stałej współpracy z konkretnymi szkołami z terenu naszej archidiecezji. Również w Łagiewnikach prowadzone są zajęcia edukacyjne. Wcześniej dokonano opracowania projektu zajęć edukacyjnych w przestrzeni wystawowej. Przygotowano konspekty zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, a także stworzono harmonogram zajęć w poszczególne dni.
WTORKOWE SPOTKANIA W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM – od stycznia rozpoczęliśmy comiesięczne spotkania tematyczne, prowadzone przez naukowców, artystów i konserwatorów, dotyczące obiektów eksponowanych w naszym Muzeum. Wykłady cieszą się zainteresowaniem studentów i miłośników sztuki.

6. TROSKA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podjęto współpracę z fundacją pomagającą w przystosowaniu miejsca dla osób w wadami wzroku. Sporządzono projekt dostosowania muzeum dla osób niewidzących.

7. PROMOCJA MUZEUM

W dzisiejszym świecie reklama odrywa bardzo ważną rolę w docieraniu do odbiorców. Dlatego Muzeum prowadzi szeroką akcję promocyjną w różnego rodzaju środkch masowego przekazu.

Kierunki promocji Muzeum Archidiecezjalnego:

– Aktywna obecność Muzeum w sieci i telewizji

– Informacje na stronach internetowych instytucji partnerskich (UPJPII, Fundacja im. Królowej Jadwigi, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zbiorów UPJPII) oraz patronów medialnych („Dziennik Polski”, miesięcznik „Karnet”, tygodnik „Gość Niedzielny”, tygodnik „Niedziela”, Radio Kraków, portal internetowy Kulturatka, TVP1, TVP Kraków, gazeta „Jutro”, portal Franciszkańska3) odnoszących się do bieżących wydarzeń w Muzeum

– wspólne projekty promocyjne z Sanktuarium Św. Jana Pawła II dla pielgrzymów (opracowanie merytoryczne i graficzne)

– stworzenie gry edukacyjnej Quest- dla grup szkolnych

– oferta Muzeum dla grup parafialnych i katechetów