REZERWACJA USŁUGI PRZEWODNICKIEJ
Za pośrednictwem systemu rezerwacji mogą Państwo online zarezerwować bilety i usługi przewodnickie do Muzeum Archidiecezjalnego.
System umożliwia rezerwację usługi przewodnickiej w oddziale:

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Usługi przewodnickie
  1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum.
  2. Turyści indywidualni mogą za dodatkową opłata wykupić usługę przewodnicką.
  3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem zwiedzania.
  4. Usługa przewodnika możliwa jest także w weekendy.
  5. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 25 osób.
  6. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 25 osób dzielone są na mniejsze grupy.
  7. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika.
  8. Prowadzimy również oprowadzanie w języku angielskim.
  9. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

e-mail: edukacja@archimuzuem.pl

tel.: 12 421 89 63, 12 257 53 11 od wtorku do piątku w godzinach: 10.00-16.00 w sobotę i niedziele w godzinach: 10.00-15.00
10. System rezerwacji nie umożliwia płatności za bilety i usługi przewodnickie. Opłat należy dokonywać na miejscu w 11. Muzeum wystawia faktury nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rzecz osób prawnych, instytucji i podmiotów gospodarczych lub w ciągu 90 dni na rzecz osób fizycznych, które dokonały rejestracji danych w kasach, telefonicznie lub poprzez stronę rezerwacji internetowych, po zgłoszeniu potrzeby wystawienia faktury. 12. W przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującej usługę przewodnika, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum co najmniej dwa dni przed terminem planowanej wizyty: pocztą elektroniczną na adres: muzeumkra@diecezja.pl lub telefonicznie:
tel.: 12 421 89 63, 12 257 53 11 od wtorku do piątku w godzinach: 10.00-16.00 w sobotę i niedziele w godzinach: 10.00-15.00 lub osobiście w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły mieszczącym się w Krakowie, ul. Kanonicza 19.

13. W przypadku problemów z rezerwacją prosimy o kontakt z Muzeum Archidiecezjalnym – e-mail: edukacja@archimuzuem.pl

tel.: 12 421 89 63, 12 257 53 11 od wtorku do piątku w godzinach: 10.00-16.00 w sobotę i niedziele w godzinach: 10.00-15.00