Informujemy, że Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie wszystkich zwiedzających zaprasza ponownie od wtorku 11 maja 2021.
 The Archdiocesan Museum in Cracow kindly invites all visitors again starting from Tuesday 11th May 2021.