Papież Benedykt XVI odszedł do Domu Ojca

Dzisiaj o godz. 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, w wieku 95 lat, odszedł do wieczności wybitny teolog i „skromny pracownik Winnicy Pana” - papież Benedykt XVI.

 

W 1981 r. Jan Paweł II mianował kard. Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Po śmierci Papieża Polaka 2 kwietnia 2005 roku, kardynał Ratzinger przewodniczył jego Mszy pogrzebowej na placu Świętego Piotra. 19 kwietnia 2005 roku, w drugim dniu konklawe, został wybrany jego następcą. Był 265. papieżem. Kierował Kościołem katolickim aż do swojego ustąpienia 28 lutego 2013 roku.

 

Kardynał Ratzinger był autorem dziesiątek książek i rozpraw, przede wszystkim z zakresu teologii dogmatycznej i fundamentalnej, a także komentarza teologicznego do tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej, ogłoszonej w 2000 roku na polecenie Jana Pawła II. Często poruszał też tematykę piękna, dobra i prawdy.

Jako papież wydał trzy encykliki: „Deus caritas est” (Bóg jest miłością), „Spe salvi” (W nadziei zbawieni), „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie), opublikował też cykl trzech tomów o życiu Jezusa. Jednym z wiodących wątków jego teologii był Bóg jako miłość.

Szczególnie ważne było dla niego także przywracanie w liturgii głębi misterium, co widoczne było między innymi w częstym odwoływaniu się do bogactwa tradycji liturgicznej.

 

Podczas pontyfikatu Benedykta XVI ogłoszono 44 nowych świętych oraz 289 błogosławionych.

Zaraz po śmierci Jana Pawła II zgodził się na otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego, a 1 maja 2011 osobiście przewodniczył uroczystościom beatyfikacyjnym.

 

Odbył 24 zagraniczne podróże, w tym 25–28 maja 2006 do Polski, którą wcześniej wielokrotnie odwiedzał jako kardynał. Odbył też 33 podróże apostolskie na terenie Włoch.

 

Zdjęcia: Sutanna papieża Benedykta XVI podczas wystawy „Nasz Papież”, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie