Drzwi Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie otwarte dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy nauczycieli wraz z dziećmi przedszkolnymi oraz uczniami szkół podstawowych i licealnych na zajęcia edukacyjne, które odbywać się będą w przestrzeniach nowych wystaw:

– „Nasz Papież”- wystawy otwartej od 16 października 2018 roku w Muzeum Archidiecezjalnym Świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

– „Polonia Sacra” – wystawy otwartej od 7 listopada 2018 roku w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły, ul. Kanonicza 19-21 w Krakowie.

Lekcje muzealne stanowią niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką poprzez program dostosowany do potrzeb uczestników. Dzieci oraz uczniowie mają okazję rozwinąć swoją wiedzę o kulturze, historii jak również sakralnym dziedzictwie.
Zajęcia edukacyjne pobudzają kreatywność, jak również stanowią możliwość świadomego przeżywania jubileuszów, z okazji których powyższe wystawy powstały.
Zarówno treść jak i długość zajęć dostosowana jest do wieku uczestników.
Szczegóły w ofertach poszczególnych oddziałów.