Karol Wojtyła – dzieciństwo i młodość

18 maja 1920 roku, w niewielkim małopolskim mieście Wadowice przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła, drugi syn Karola Wojtyły oraz Emilii z Kaczorowskich. Chłopiec został ochrzczony miesiąc później – 20. czerwca 1920 roku, w kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, a ceremonii przewodniczył kapelan wojskowy ks. Franciszek Żak. Rodzicami chrzestnymi zostali siostra Emilii Maria Wiadrowska oraz szwagier Emilii Józef Kuczmierczyk.

Ojciec Karola, Karol Wojtyła senior był z zawodu krawcem. W 1900 roku został powołany do armii Austro-Węgierskiej, gdzie rozpoczęła się jego wojskowa kariera. 10. lutego 1906 roku wziął ślub z Emilią Kaczorowską w kościele Piotra i Pawła w Krakowie. W tym samym roku przyszedł na świat pierwszy ich syn, Edmund.  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Karol Wojtyła senior został przyjęty do Wojska Polskiego, gdzie od 1924 do 1928 roku pracował na stanowisku urzędniczym w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Wadowicach. Zmarł 18. lutego 1941 roku.

Mama Karola, Emilia z Kaczorowskich urodziła się 26 marca 1884 roku w Krakowie. Pochodziła ze skromnej rodziny rzemieślniczej i była jednym z trzynaściorga dzieci. Po ślubie z Karolem Wojtyłą seniorem pracowała dorywczo jako krawcowa, żeby odciążyć męża, który był jedynym żywicielem rodziny. Zmarła w kwietniu 1929 roku na skutek niewydolności nerek i zapalenia mięśnia sercowego.

 

 

Edmund Wojtyła, brat Karola starszy od niego o 14 lat, ukończył gimnazjum w Wadowicach i przez 6 lat – od 1924 do 1930 roku – studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Niestety nie dane mu było żyć długo, gdyż pod koniec 1932 roku zmarł na szkarlatynę, zarażając się nią od pacjentki. Zarówno on, jak i rodzice młodego wówczas Karola zostali pochowani na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Edmund był dla młodszego brata autorytetem i wzorem do naśladowania, a jego przedwczesna śmierć bardzo mocno dotknęła Karola, który już jako zwierzchnik Kościoła Katolickiego, aż do końca swych dni, szczególnym sentymentem darzył należący niegdyś do brata stetoskop – cenną pamiątkę, która przez lata spoczywała na prywatnym biurku Ojca Świętego.

 

Rodzice przyszłego papieża mieli jeszcze jedno dziecko. Olga Maria Wojtyła przyszła na świat 7. lipca 1916 roku. Niestety dziewczynka odeszła do domu Pana jeszcze tego samego dnia. Przyczyna jej śmierci nie jest znana, wiadomo jednak, że nowo narodzone dziecko otrzymało chrzest święty w pierwszych godzinach swojego krótkiego życia. 

Swoją edukację Karol Wojtyła rozpoczął w 15. września 1926 roku w szkole powszechnej w Wadowicach. Był niezwykle pracowity i uczył się bardzo dobrze.  Od czasów dzieciństwa wykazywał duże zainteresowanie sportem i życiem duchowym. Do kościoła chodził nie tylko na niedzielne msze święte, ale też na różnego rodzaju nabożeństwa, do których służył jako ministrant. 25. maja 1929 roku Karol Wojtyła przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej.  Następnie przez osiem lat, od 1930 do 1938 uczęszczał do szkoły gimnazjalnej w Wadowicach imienia Marcina Wadowity. Oprócz podstawowych przedmiotów, takich jak matematyka czy geografia, nauczano także języków obcych, w tym greki, łaciny czy francuskiego. W końcowych latach szkoły Karol brał też udział w cotygodniowych zajęciach z przysposobienia obronnego, w ramach których ćwiczono musztrę, posługiwanie się karabinem czy kilkukilometrowe marsze. Okres gimnazjalny to także czas wzmożonej aktywności fizycznej, której nie zabrakło w wadowickim gimnazjum. Karol wraz z rówieśnikami uprawiał gimnastykę, grał w piłkę i chodził na wędrówki piesze. Sam Wojtyła odbywał liczne pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie gorliwie modlił się przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej.

3. maja 1938 roku Karol Wojtyła otrzymał z rąk Metropolity krakowskiego Adama Sapiehy sakrament bierzmowania, a trzy dni później wygłosił płomienną mowę powitalną z okazji wizyty tegoż Metropolity w wadowickim gimnazjum. Samo gimnazjum Wojtyła zakończył przystąpieniem do egzaminu dojrzałości, na którym
ze wszystkich przedmiotów otrzymał najwyższe oceny.

 

Autor: Kacper Kowalczyk

 

 

Opracowane na podstawie:

A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, 1983.

A. Nowak, Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, 2005.

B. Lecomte, Pasterz, 2006.

J. Turnau, Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kalendarium oraz testament Jana Pawła II, 2008.

 

Fotografie pochodzą z prywatnego albumu ks. Karola Wojtyły ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.