MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE MIESZKANIE RODZINY WOJTYŁÓW W KRAKOWIE

 

Mieszkanie rodziny Wojtyłów w Krakowie, stanowiące oddział Muzeum Archidiecezjalnego, zlokalizowane jest w krakowskiej dzielnicy Dębniki, w domu przy ul. Tynieckiej 10. Karol Wojtyła mieszkał tu ze swoim ojcem w latach 1938-1944.

14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zdaje maturę. Swoją dalszą drogę życiową wiąże z polonistyką, dlatego wraz z ojcem opuszcza Wadowice i przeprowadza się do Krakowa. Zamieszkują w dwóch pokojach w suterenie surowego i ubogiego domu przy ulicy Tynieckiej, należącym do krewnych matki Karola. Zanim jednak rozpocznie naukę na Uniwersytecie, odbywa służbę w Junackich Hufcach Pracy, w Zubrzycy Górnej przy budowie drogi, a za tymczasową kwaterę służą mu wówczas chłopskie chałupy.

Rozpoczęcie studiów polonistycznych wiąże się z zawarciem nowych znajomości oraz wewnętrznym rozwojem młodego poety i aktora. Pierwsze spotkanie Koła Polonistów to dla Wojtyły niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swojego potencjału aktorskiego na wieczorze autorskim, na którym poznaje między innymi Tadeusza Kwiatkowskiego, Wojciecha Żukrowskiego, Mariana Pankowskiego oraz Halinę Królikiewiczównę.

Każde kolejne zebranie przebiega na burzliwych dyskusjach o literaturze, sztuce, religii i polityce, wymianie poglądów oraz autoprezentacji przyszłych pisarzy zamieszkujących literacką stolicę Polski.

Pomimo kilku niepowodzeń literackich i narastającej świadomości braków językowych, Karol Wojtyła nie poddaje się, rzetelnie bierze udział w wykładach największych w Polsce znawców literatury i języka, nie przestając jednocześnie tworzyć. W Jego pierwszych utworach poetyckich, powstałych w skromnym mieszkaniu przy ul. Tynieckiej, trudno nie dostrzec przebijającego się uczucia niepokoju i przeczucia nadciągających zmian. Wydarzenia, jakie miały miejsce w tym wczesnym okresie krakowskim – nauka na Uniwersytecie, częste spotkania i poetyckie dyskusje, wielokrotnie odbywające się w domu Wojtyłów, rozmowy z literackimi autorytetami, a także wybuch II wojny światowej – w znacznym stopniu wpłynęły na dojrzewające w Karolu Wojtyle powołanie kapłańskie oraz nieodpartą chęć głoszenia słowa.

Wraz z wybuchem wojny i wkroczeniem wojsk sowieckich na wschodnie tereny państwa polskiego, młody Karol Wojtyła zmuszony był porzucić studia polonistyczne i przejąć obowiązki opiekuna domu. Od trudów codziennej rzeczywistości odrywały go wówczas lektury, w które wczytywał się w niewielkim pokoju, przy oknie wychodzącym na nadwiślaną okolicę i górujący nad nią zamek Wawelski.

Aby uniknąć aresztowania przez gestapo, Karol Wojtyła w 1940 roku rozpoczął pracę w kamieniołomie w Zakrzówku, następnie w Zakładach Sodowych Solvay, do których codziennie rano, w drewnianych butach, wychodził z niewielkiego i ubogiego mieszkania przy
ul. Tynieckiej.

Dom ten był również świadkiem ogromnej tragedii, jaką dla Karola Wojtyły była śmierć jego ojca. 18. lutego 1941 roku, po powrocie z pracy w kamieniołomie, młody Wojtyła znalazł ciało ojca zmarłego nagle na atak serca. Był to kolejny dramatyczny moment w jego życiu. Po pogrzebie, szukając wsparcia u bliskich mu osób, przeniósł się na kilka miesięcy na ul. Fenicjanek. Po powrocie na Tyniecką zamieszkał z bliskimi przyjaciółmi z Wadowic – Mieczysławem Kotlarczykiem i jego żoną. To właśnie wtedy, w tych skromnych i surowych wnętrzach mieszkalnych, po długich dyskusjach o sztuce, teatrze, poezji i polityce, powstawał Teatr Słowa, nazwany później Teatrem Rapsodycznym, zapoczątkowany z inicjatywy Mieczysława Kotlarczyka, reżysera z Wadowic.

Można nawet przypuszczać, że to niewielkie mieszkanie uratowało życie młodego Karola Wojtyły, kiedy 6. sierpnia 1944 roku, podczas akcji zatrzymywania młodych mężczyzn i w obawie przed zbrojnym wsparciem powstania warszawskiego, esesmani przeprowadzili rewizję całego domu, pomijając jego suterenę, w której ukrywał się młody Karol Wojtyła, wówczas kleryk konspiracyjnego seminarium duchowego pod przewodnictwem abpa Adama Stefana Sapiehy.

Obecnie miejsce to stanowi oddział Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, którego główna siedziba mieści się w domu księdza i biskupa Karola Wojtyły.

Muzeum Archidiecezjalne – Mieszkanie Rodziny Wojtyłów w Krakowie otwarte jest od wtorku do soboty w godzinach od 10:00-13:00

niedziela i poniedziałek – nieczynne

Cena biletu: 5 zł/os.