Historia Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, w obecnej formie, istnieje od 1994 r. Powstało z inicjatywy kardynała Franciszka Macharskiego. Muzeum gromadzi cenne eksponaty z zakresu sztuki sakralnej (malarstwo, rzeźba, złotnictwo i tkaniny od XIII do XX w.), przedmiotów osobistych Karola Wojtyły (znajdziemy tutaj tzw. Pokój Karola Wojtyły, czyli wiernie zrekonstruowane pomieszczenie, w którym przyszły papież mieszkał w latach 1952-1958) oraz liczne Dary Papieskie – przedmioty jakie Jan Paweł II otrzymywał od ludzi w trakcie swojego wieloletniego pontyfikatu. Ekspozycje znajdują się na dwóch piętrach dwóch kamienic (tzw. Kamienicy Kapitulnej i Kamienicy Dziekańskiej) i można je zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00. Ponadto, Muzeum od momentu swojego powstania, organizuje wystawy czasowe w specjalnie do tego zaaranżowanych pomieszczeniach piwnicznych.