Historia Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie ustanowił w 1906 kardynał Jan Puzyna, jednak w obecnej formie istnieje ono od 1994 r.

Ze względu na skromne środki finansowe, jakimi dysponował pierwszy dyrektor Muzeum – ks. dr Czesław Wądolny – nie udało się ulokować siedziby instytucji na Wawelu. Otwarciu Muzeum nie sprzyjał również wybuch I wojny światowej, a zbiory sztuki sakralnej zostały przetransportowane najpierw do pomieszczeń katedralnych na Wawelu, następnie do kamienicy przy ul. Wiślnej 12, skąd z kolei przeniesiono je do budynku Kurii Metropolitalnej w Krakowie, by w roku 1941 po raz kolejny ulokować zbiory w klasztorze oo. Dominikanów, gdzie pozostały aż do końca okupacji.

Ponowną, niestety i tym razem nieudaną, próbę otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego podjął kardynał Karol Wojtyła, który na siedzibę instytucji wyznaczył wówczas klasztor oo. Augustianów w Krakowie. Wraz z powrotem oo. Augustianów do miasta w roku 1989 roku obiekty muzealne zostały po raz kolejny zdeponowane w innych miejscach.

  1. maja 1994 r., po niemalże 90. latach istnienia, decyzją ks. kard. Franciszka Macharskiego, placówka ta została ulokowana u stóp Wawelu – w domu, w którym niegdyś mieszkał ksiądz, a następnie biskup Karol Wojtyła.