INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

GODZINY ZWIEDZANIA MUZEUM KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY
Od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-17.00
W poniedziałki nieczynne
CENY BILETÓW

MUZEUM NIECZYNNE

Muzeum nie pracuje w dni: w poniedziałki , 1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli Wielki Piątek, Wielka Sobota Wielkanoc (niedziela – pierwszy dzień świąt wielkanocnych) Wielkanoc (poniedziałek – Śmigus-dyngus – drugi dzień świąt wielkanocnych) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) Boże Ciało 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia – Wigilia 25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia – Boże Narodzenie (drugi dzień)
Bilety ulgowe
1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: • uczniowie szkół podstawowych , średnich, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie. • osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. • osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”. • kombatanci. • księża, zakonnicy, zakonnice, klerycy.
Zwolnienia z opłat
2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Archidiecezjalnego przysługuje:
• osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
• pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
• członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
• posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
• dzieciom do lat 7
• nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych przychodzących jako opiekunowie grup.
Bilety rodzinne
3. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
• dwie osoby dorosłe oraz dwójka dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia.
• jedna osoba dorosła oraz trójka dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia.
Dokumenty
4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są: • legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta. • legitymacje emeryta-rencisty. • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”. • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie. • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS. • dokumenty potwierdzające wiek.
Krakowska karta turystyczna
Posiadacze Krakowskiej Karty Turystycznej uprawnieni są do bezpłatnego wstępu do Muzeum.
REGULAMIN ZWIEDZANIA
Regulamin zwiedzania Muzeum Archidiecezjalnego (zwany dalej „regulaminem”) określa zasady zwiedzania:

  • Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły mieszczącym się w Krakowie, ul. Kanonicza 19.
  • Muzeum Archidiecezjalnym Ojca Świętego Jana Pawła II mieszczącym się w Krakowie, ul. Totus Tuus 30
    (zwanego dalej „Muzeum”).

Informacje ogólne:

1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów oraz oferty przewodnickiej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, oraz na stronie internetowej Muzeum: muzeumkra@diecezja.pl
3. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
4. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
5. Kasa przyjmuje płatność wyłącznie w polskich złotych (PLN).
6. Kasa nie akceptuje kart płatniczych.
7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
9. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.

Zasady zwiedzania:

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika oraz obsługi Muzeum.
2. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
3. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.
4. Zalecany wstęp na wystawę dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z rodzicami lub opiekunami.
5. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
7. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, które zakłócają porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
8. Ostatnie wejście zwiedzających 30 mim. przed zamknięciem ekspozycji.
9. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.
10. Zabrania się pozostawiania bagażu bez nadzoru na terenie Muzeum.
11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
12. Ostatnie wejście zwiedzających następuje na 30 mim. przed zamknięciem ekspozycji.
13. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
14. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niewidomej),
• palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
• wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych,
• wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
• wnoszenia broni palnej amunicji, przedmiotów ostrych i uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
• wnoszenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
• wnoszenia plecaków i dużego bagażu,
• fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
• niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej.
15. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
16. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

Postanowienia końcowe

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
2. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: muzeumkra@diecezja.pl oraz w kasach Muzeum.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.18.2017 r.
5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w szczególności w kasach i punkcie informacyjnym Muzeum.

REZERWACJA USŁUGI PRZEWODNICKIEJ

Za pośrednictwem systemu rezerwacji mogą Państwo online zarezerwować bilety i usługi przewodnickie do Muzeum Archidiecezjalnego. System umożliwia rezerwację usługi przewodnickiej w oddziale: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.