Dary Ojca Świętego Jana Pawła II

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które posiada tzw. Dary Papieskie.

Więcej

Dary Ojca Świętego Jana Pawła II.

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jest jednym z niewielu miejsc na świecie, które posiada tzw. Dary Papieskie. Są to obiekty, które Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymywał od różnych ludzi na różnych kontynentach, w trakcie swoich licznych pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej. Należą do nich m.in. dary wybitnych polityków, premierów i głów państw, pielgrzymów, a także niejednokrotnie ludzi prostych, którzy obdarowywali Papieża różnymi drobnymi upominkami dosłownie na każdym kroku. Obiekty te Jan Paweł II, w późniejszych latach swojego pontyfikatu, przekazywał stopniowo Muzeum Archidiecezjalnemu w Krakowie, które w 2005 r. postanowiło utworzyć z nich stałą ekspozycję. Na wystawie znajdują się przedmioty o różnej wartości historycznej i artystycznej, podarowane m.in. przez prezydentów Włoch, Polski, Argentyny, Urugwaju, Jemenu itd. Muzeum posiada m.in. order i złoty medal, ofiarowane przez Komitet Olimpijski. Wiele obiektów znajdujących się na wystawie, należało wcześniej do sportowców z różnych stron świata. Papieża Polaka obdarowywali także artyści oraz liczne wspólnoty parafialne i Polonia rozproszona po całym świecie. Przeszło 400 takich obiektów jest pokazanych na wystawie. Po prawej można zobaczyć fotografie niektórych z nich. Poniżej zaś prezentowane są zdjęcia z wernisażu nadania Muzeum imienia Karola Wojtyły oraz otwarcia stałej ekspozycji pt. Dary Papieskie. (oprac. na podst. – Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, Powstanie, zbiory, działalność. Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Kraków 2011, s. 180-284).