„Czas ucieka, wieczność czeka. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II”

Czas istotnie wypełnił się przez to, że sam Bóg przez Wcielenie wszedł w dzieje człowieka.

Wieczność wkroczyła w czas: jakież „wypełnienie” może być większe niż to?

Jakież inne „wypełnienie” byłoby możliwe?

 

Przez przyjście Boga na ziemię czas ludzki,mający początek w stworzeniu, znalazł swoją pełnię.

„Pełnią czasu” jest bowiem tylko wieczność, więcej – Ten, który jest wieczny, czyli Bóg.

Wejście w „pełnię czasu” oznacza równocześnie zakończenie czasu i wyjście z jego granic,

aby odnaleźć spełnienie w wieczności Boga.

 

                                                           św. Jan Paweł II

 

 

Czas ucieka, wieczność czeka to kolejna odsłona realizowanego od 2013 roku projektu artystycznego Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II. Co dwa lata do udziału w tej inicjatywie zapraszani są profesjonalni twórcy, reprezentujący współczesne medalierstwo, którzy w formie szczególnej „rozmowy” podejmują próbę przekazania nauczania i dziedzictwa Jana Pawła II. Myślą przewodnią dla ich twórczości stają się wypowiedzi Papieża Polaka, związane z tematem danej edycji.

Zgodnie z zamysłem autora i kuratora projektu, Pana Bernarda Marka Adamowicza, inspiracją dla artystów z Polski i zagranicy uczestniczących w tegorocznej – szczególnej, bo prezentowanej w roku setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego – odsłonie tego wydarzenia stały się często podejmowane przez Papieża Polaka rozważania o czasie i wieczności. Jak do tej pory kolekcja została zaprezentowana w Częstochowie, Warszawie, Poznaniu, a od 21. października również w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

Kurator, inicjator i animator projektu: Bernard Marek Adamowicz

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Wystawa czynna od 21.10.2020r.-22.11.2020r.

Wstęp w ramach biletu na ekspozycję stałą.

Autorzy prac:

Anna Wątróbska, Czesław Dźwigaj, Magdalena Dobrucka, Jerzy Filip Sztuka, Stanisław Słonina, Wiesław Jelonek, Janusz Jędrzejowski, Mariusz Kulpa, Stanisław Cukier, Anna Rodzińska, Antoni Grabowski, Józef Wąsacz, Ewa Wójcik-Konstantinovska, Mateusz Dworski, Małgorzata Więcław-Szafrańska, Tadeusz Tchórzewski, Andrzej Kołodziejczyk, Janusz Trzebiatowski, Zbigniew Mrozek, Anna Zielińska, Agnieszka Sacała, Monika Molenda, Francisco Remiseiro, Iryna Zhovtogolova, Anna Praxmayer, Tomasz Bielecki, Ewa Bielecka, Anna Pazdalska, Karolina Koch, Dawid Niedużak, Wincenty Kućma, Marian Molenda, Anna Popowicz, Bogusław Popowicz, Dorota Król, Roman Kosmala, Jan Szczypka, Irena Rosińska-Melnik, Wojciech Sęczawa, Stanisław Pietrusa, Sławomir Biernat, Czesław Jałowiecki, Majid Jammoul, Ewa Olszewska-Borys, Grażyna Szymala-Wołyńska, Aleksander Marek Zyśko, Katarzyna Adaszewska, Paweł Łęski, Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak, Krzysztof Mazur, Anita Oborska-Oracz, Paweł Otwinowski, Andrzej Borcz, Maciej Wierzbicki, Urszula Szymańska, Krystyna Nowakowska, Jerzy Nowakowski, Wojciech Ziemnicki, Jolanta Słomianowska, Tomasz Jędrzejewski, Magdalena Schmidt-Góra, Urszula Święcicka, Edward Łagowski, Piotr Idzi, Michał Wąsacz, Magdalena Kotara-Marmur, Paulina Górniak, Ewa Ross-Baczyńska, Barbara Lis-Romańczukowa, Ewa Janus, Hanna Jelonek, Urszula Walerzak, Małgorzata Zabierowska-Pilch, Hanna Roszkiewicz-Tokarska, Kazimierz Adamski, Stanisław Biżek